Szelidi-tó

Felső tagozat minősített programja

Üdülőink Erdei iskola Osztálykirándulás Nyári tábor Programok Étkezés Képek, film Emléktárgyak Kapcsolat

Strandolás

 

A program címe:

Terepgyakorlatok a Szelidi-tó környékén

 

„Semmit se vigyél el magaddal, csak az általad készített fotókat, és semmit se hagyjál itt, csak a lábnyomodat.”

Az erdei iskola program céljainak, tartalmi követelményinek rövid bemutatása:

Célok:

 • Természet egységének felismerése
 • Tantárgyi integrációs törekvések megvalósítása
 • Természeti tárgyak, dolgok, jelenségek észlelése, megfigyelése, vizsgálata
 • Megfigyelő és kísérleti eszközök környezetbarát használata
 • Megismerési módszerek, életviteli szokások, készségek, képességek, és pozitív személyiségjegyek tudatos tevékeny fejlesztése.
 • Az együttes cselekvésekhez szükséges sajátos kommunikáció fejlesztése
 • Környezeti érzékenység fejlesztése, a környezeti identitás alapozása.
 • A természet, időbeli és térbeli változásainak érzékelése, értelmezése helyi, térségi, majd globális szinten
 • Élőlények leírása és jellemzése, rendszerezett faj, - és társulás- ismeret
 • Földrajzi táj és a földrajzi környezet alakulásának adott szintű értelmezése
 • Ember szerepe az ökológiai folyamatokban
 • A környezeti problémák természettudományos megközelítésű értelmezése
 • Fenntartható fejlődés elveinek megismerése, helyi megoldások
 • A környezet egészségünkre gyakorolt hatásai
 • Tudatosodjon az egészséges életmód és a személyi higiénia fontossága
 • A táj környezeti, társadalmi értékeinek megismertetésével a helyes környezeti attitűd, magatartás, értékrend alakítása.
 • Felelős állampolgári szerepekre való felkészülés
 • Természetes anyagok tulajdonságaival való ismerkedés
 • Közvetlen környezet szokásainak, hagyományainak megismerése.

Tartalmi követelmények rövid bemutatása A program próbál bizonyos esetekben közelíteni a KNP által kijelölt tanösvény bemutató anyagához. Talán pozitívan értékelhető e közös munka. Ugyancsak részt kívánunk venni a tanösvény kiépítésében. Az alsós programban már utaltunk a védett terület szabad bejárására, ugyanis a tó környékén üdülő övezet létesült és most is épül.

I. modul: Amiért a tavat természetvédelmi területté nyilvánították (4X45perc)

A modul a negyedkori morotva tó keletkezésének megismerésével és környezetének bemutatásával foglalkozik.

Hallanak a tó gyógyhatásáról (jódtartalom), és a sós szikes vizéről, az alkalmankénti vízszennyezésről, amit az időközönként elterjedő hínárosodás is mutat.ról. Ugyanis a településen még nincs kiépített szennyvízcsatorna hálózat. Gyerekeink ezért végeznek ökológiai vízvizsgálatokat, melyek eredményei számukra felejthetetlen lehet. Példákat hoznak a globális vízszennyezésre. Megismerik a tó védetté nyilvánításának okait; többek között jellegzetes és ritka alga-fajok itteni előfordulását.

II. modul: A tópart életközössége (4X45perc)

Felfedezik a lábáztató fákat, majd környezetükben gyűjtenek különböző szerveket. Rajzolnak, kéregnyomatokat készítenek. A nád felismerésével megtalálják a tó természetes „szűrőjét”, mely segíti a tó öntisztulását. Ez azonban véges. Itt is elvégzik a csoportok az ökológiai összehasonlító vizsgálatokat. Itt is beigazolódik a vízszennyezés helyi problémája, mivel az üdülők szikkasztójából átszivárog a szennyvíz. Planktonhálóval merítenek és a mélyből élőlényeket hoznak fel vizsgálat céljából. Megfigyelik a tópart állatvilágának környezethez való alkalmazkodását, testfelépítés – életmód vonatkozásában. Megismerik az itt élő védett gerinceseket. Táplálékláncokat, táplálkozási hálót alkotnak. Interjút készítenek az egyik horgásszal, aki segít felboncolni egy kifogott halat (ponty), majd megkeresik közösen azt a belső szervét, mely segít a vízi életmódhoz való alkalmazkodásban.

III. modul: A tavat ölelő erdők életközössége (4X45perc)

Megfigyelési szempontok alapján felfedezik a lombhullató erdő szintjeit .A telepített erdő fáit (kocsányos tölgy, szürke és a fehér nyár, a mezei szil, és a hegyi juhar) megnevezik, majd a kiválasztott fajt morfológiailag jellemzik. Az akác ma már honosult faj. A cserjék közül a galagonya, kökény és a varjútövis benge a jellemző. Hallották már és most megtapasztalják az erdő jelentőségét a tiszta levegő létrehozásában. Táblázat alapján kitudják számítani egy adott fa oxigéntermelését. Zöld leveleket gyűjtenek, mivel tervezik a színanyagok kimutatását. Légszennyezés vonatkozásában zuzmókat keresnek, melyek indikátornövények e célra. A cserjék szerveinek összehasonlítását követően virágos növényeket és gombákat kutatnak az avarszinten. Majd avarlétrát állítanak össze faágakból, mely jelképezi a falevelek pusztulását, átalakulását. A levelek között ízeltlábúakat tárnak fel, melyeket nagyító alatt vizsgálnak. Az erdei lakótelep hangos a madarak zajától, köztük néhány védett fajjal: nagy fakopáncs, fekete harkály, a ragadozók közül a karvaly és az egerészölyv. Lakhelyeket kutatnak, figyelik a környezethez alkalmazkodás színes változatait életmód tekintetében. A felfedezett állatokat csoportosítják szempontok szerint, majd rendszerezik őket.

IV. modul: Honismereti városnézés az érseki Kalocsa városában (5X45perc)

A program előkészítéséhez térképeket néznek át és úti könyvekben búvárkodnak. A csoportok feladatokat kapnak , majd +feladatként anyagot gyűjtenek a korongozás és a szövés népi mesterségeihez. Városközpontban az épített környezetben értékes műemlékekkel találkoznak. (barokk Székesegyház, Főszékesegyházi kincstár, Érseki Palota, Érseki Könyvtár, az I. István Gimnáziumban meglelhető az obszervatórium, mely Fényi Gyula neves csillagász munkahelye volt. A Viski Károly Múzeum összegzi számukra a kalocsai Sárköz életét néprajzi kiállítás kapcsán. Megnézik a Paprika Múzeumot, mely bemutatja az ország 2. paprikatermő területének feldolgozó üzemét. A program zárása az érseki kertben zajlik.

V. modul: Szövés és fazekasság mint ősi mesterségek (6X45perc)

Mindkét ősi mesterségben érvényesül az ember és a természet szoros kapcsolata. Ezeken a foglalkozásokon a gyerekek megismerik a természetes anyagokat (agyag, gyapjúfonal, rongy), melyekkel dolgozni fognak. Először a munkaeszközök működését fogják elsajátítani (korongozás, szövés szövőkereten, álló és fekvő szövőszéken) Kis tarisznyákat és alátéteket szőnek majd, amit hazavihetnek., - ugyancsak cserépedényeket.

VI. modul: A Kékesi- rét (szikes terület) életközössége (4X45 perc)

Megismerik az ember természetátalakító tevékenységének következményeit, ahol a mesterségesen kialakított csatornarendszer csökkentette a tó sótartalmát, ugyanis a Kékesi – rét eredetileg szikes puszta volt, a tó természetes vízgyűjtő területe. Természetvédelmi megfontolásból megoldották a problémát, a tavat elkerülő csatorna kiépítésével. Bejárják a tó észak – keleti csücskénél lévő szikes területet. Ökológiai vizsgálatokat végeznek talaj és víz vonatkozásában. Felfedezik a szikes mocsarakban a sziki kákát és a nádat. A sziki őszirózsát (ősszel), a magyar sóvirágot, a bárányparéjt és a pozsgás zsázsát növényhatározók alapján. tanári segítséggel. Gyógynövények közül a kamillát, az orvosi székfüvet.

Merítéssel csíkbogarat, a víz felszíne felett szitakötők (vízi pásztor), és a lyukakban élő szongáriai cselőpók láthatók. Gazdag a madárvilág, hangsúlyos a madárvédelem: fokozottan védett gólyatöcs, a gulipán és a piroslábú cankó. A nádasok világában a nádirigó, a cserregő nádi poszáta hallatja hangját, ahol táplálékot és védelmet találnak. Itt tanyáznak a védett kétéltűek és a hüllők.

Kiegészítő modulok választhatók a részrogramok oldalon!

Példa napi beosztásra:

1. nap

 

Délelőtt

 • Érkezés, regisztráció, szobák elfoglalása, bemutatkozás játékosan, munkacsoportok létrehozása önkéntességi alapon (csoportvezető, terepnapló vezető megválasztása)

 • Házirend és a Balesetvédelmi szabályok megismerése,

 • Honnan – hova jöttünk? önálló térképmunka, ismerkedés a közvetlen környezettel,

 • időjárási megfigyelő állomás helyének kijelölése – megfigyelés jegyzetelése táblázat alapján, - napi csoportváltással.

 • Délutáni program közös megbeszélése.

 • Mit tegyünk a hátizsákba ?

Délután

 •  Amiért a tavat természetvédelmi területté nyilvánították (1.modul)                         (4X45perc)

 • 1.fogl. A morotvában sötéten csillogó Szelidi-tó.

 • 2. fogl. Az élet bölcsője

 • 3-4. fogl. Az algák világa

Este

 • Közös beszélgetések a napi élményekről, - a terepi tevékenységek értékelése. Begyűjtött anyagok rendezése, rendszerezése.

 • Sikerült–e a csoportnak környezetbarát módon viselkedni-e  a terepen ?

 • Következő nap programjának közös előkészítése: Szakkönyvállomány és a vizsgálati eszközök kiválogatása.

 • Esti séta: hallgassuk együtt a természet hangját !

2. nap

 •  

Délelőtt

 • A tópart életközössége               (II. modul)             (4X45 perc)

 • 1 – 2. fogl.   Víz – vízparti növények   (2 óra)

 • 3. fogl.    A tópart állatai

 • 4. fogl.    A Szelidi – tó mint horgászparadicsom

Délután

 • A tavat ölelő erdők életközössége (III. modul)           (4X45 perc)

 • 1 –2. fogl. Lombhullatók fák, cserjék        (2 óra)

 • 3. fogl.      Az erdő avarszintjén

 • 4. fogl.      Erdei lakótelep          

Este

 • Az eltelt nap értékelése, élmények. Játék: Kapzsiság vagy túlélés

 • Gyűjtések rendezése, rendszerezése. Készülés a másnapi programra. Programterv, vizsgálati eszközök, szakkönyvek összeválogatása.

3. nap

 •  

Délelőtt

 • Honismereti városnézés az érseki Kalocsa városában ( IV. modul)
  (5X45 perc) 
 • 1.   fogl.Az  érseki város természetföldrajzi elhelyezkedése
 • 2-3-4. fogl. Történelmi múlt megismerése
 • 5. fogl.        A látottak tartalmi összegzése

Délután

 • Szövés és fazekasság mint ősi mesterségek   (V. modul)     (6X 45 perc)  

 • 1.fogl. Ősi mesterségek történelmi múltja

 • 2-3. fogl. Ismerkedés a fazekas munkával     (2 óra)

 • 4-5-6. fogl. Ismerkedés a szövéssel mint ősi mesterséggel   (3 óra)

Este

 • Élménybeszámolók,  a nap ápolása

 • Bátorságpróba a tó ismert környékén

4. nap

 •  

Délelőtt

 • A Kékesi – rét életközössége            (VI. modul)               (4X45 perc)

 • 1 – 2.fogl.  A tavat tápláló Kékesi – rét  (2 óra)

 • 3.       fogl.     Sótűrő növények

 • 4.   fogl.      Az állatok nyomában

Délután

 • Elkészült munkák, gyűjtemények, tablók rendszerezése életközösségek vonatkozásában -  Az otthoni iskolai kiállítás rendezése céljából.

 • Játék: A globális kekszes kosár

Este

 • Pásztortűz, kenyérsütés parázson, önértékelő élménybeszámolók csoportonként: miért éreztük jól magunkat az erdei iskolában ? Helyi értékelés, jutalmazás

5. nap

 •  

Délelőtt

 • Értékelő beszélgetés a tóparton: Öröm – bánat térkép készítése

 • Kérdőív feldolgozás: tanároknak, tanulóknak.

 • Útvonalterv készítés hazafelé. (térképmunka)

Délután

 • hazautazás

 

 


AkciókSzállásErdei iskolaOsztálykirándulásNyári táborLovastáborKézművestáborProgramokÉtlapFényképek, kisfilmekKapcsolat