Szelidi-tó

Alsó tagozat minősített programja

Üdülőink Erdei iskola Osztálykirándulás Nyári tábor Programok Étkezés Képek, film Emléktárgyak Kapcsolat

Strandolás

 

A program címe:

Gyere velünk, csodára lelsz!
(1-4. osztály számára)

Az erdei iskola program céljainak, tartalmi követelményinek rövid bemutatása:

 • Pozitív környezeti viselkedés – ökológiai kultúra alapozása
 • Élményként dolgozzák fel a természet szépségeit, csodáit
 • Esztétikai érzékenység fejlesztése természetes és épített környezetben
 • Környezeti identitás alapozása
 • Tiszteljék a környezetkímélő, környezetbarát magatartást
 • Érzékeljék a talaj, a víz, a levegő tisztaságának fontosságát helyi és globális szinten
 • Vegyen részt újrahasznosítható anyagok gyűjtésében
 • Tudatosodjon a természetbarát viselkedés
 • Tájékozódás
 • Terepi séták, barangolások
 • Értsék az ökológiai játékokat
 • Élvezzék az egészséges környezetet, időjárásnak megfelelően öltözzenek
 • Figyeljenek a helyes táplálkozás, a tisztálkodás és a napirend betartására
 • Ismerjék meg az a földrajzi tájat, ahol az erdei iskola program működik
 • Ismerjék meg a közvetlen környezet szokásait, hagyományait

Tartalmi követelmények rövid bemutatása:

Alsó tagozat: A program Szelid (település) életközösségeit ( a védett Szelidi – tó és környéke, az erdő, és a Páskom) célozza meg. A komplex programban hangsúlyos az iskolából hozott ismeretek felelevenítése és alkalmazása. Esetenként új ismeretek befogadása valósul meg e csodálatos természet felfedezésével. A valóságban a foglalkozások egymásba integrálódnak, ugyanis egy ugyanazon terepen, ugyanazon életközösségben nem választhatók szét az élő és élettelen tényezők, összetevők. Terepi program a tanulói érzelemvilág kibontását érvényesíti, gyakran „játszva tanulás” formájában. Ugyanis a gyermekek közvetlen kapcsolatban kerülnek az őket körülvevő természettel, amelyben ugyancsak kiemelt az együttdolgozás és a kommunikáció.

I. modul: A Szelidi – tó életközössége ( 5 X 45 perc ) Természetvédelem feladatainak felelevenítése. Tájékozódás iránytűvel. A tó földrajzi helyzete, keletkezése. Környezeti tényezők vizsgálata. Vízszennyezés mint helyi és globális probléma. A tóparti homok érzékszervi vizsgálata. Vízparti fákkal és virágos növényekkel kapcsolatos megfigyelések, vizsgálódások. A tó állatvilága. Védett fajok. Környezethez alkalmazkodás formái. Összefüggések feltárása a környezet és az életmód függvényében. Táplálékláncok. Közmondások gyűjtése. Papírsárkány szerkezeti összeállítása (gyűjtött téli nád).

II.modul: Terepi séta az erdőben (5X 45 perc) Az erdő szintjei. Az erdő állatvilága. Védett fajok. Táplálékláncok. Telepített erdőben környezeti tényezők vizsgálata. Az erdő mint oxigénfejlesztő. Világprobléma a fák kivágása. Javasolt megoldások. Gyűjtések „Talpalatnyi természet” játék.

III. modul: felfedezések a Páskom területén (5X 45 perc) Tanult lágyszárú növények felismerése. Környezeti tényezők vizsgálata. Levegőszennyezettség mérése helyi szinten. A természet ritmusa. Kölcsönhatások Védett növények és gyógynövények. A rét állatvilága. Táplálékláncok.

Javasolt kiegészítő modulok:

 • IV. modul: Szövés és fazekasság mint ősi mesterségek (6X45 perc)

 • V. modul: Vízhez kötődő néphagyomány Szeliden (4X 45 perc)

 • VI. modul: Éjszakai csillagászati megfigyelések (4X45perc)

részletes ismertető, illetve további modulokról információ a részprogramok oldalon!

Az erdei iskola program napokra, ezen belül délelőtti/délutáni/esti foglalkozásokra lebontott programja, példa:

1. nap

Délelőtt

 • Érkezés, regisztráció, a Házirend, a Balesetvédelmi előírások  megismerése, szobák átvétele, munkacsoportok önkéntes létrehozása (csoportvezető, terepnapló vezető megválasztása), ismerkedés a közvetlen környezettel,

 • „Hol vagyunk ?” – térképmunka – feladatlap.

 • Időjárási megfigyelő állomás helyének kijelölése, folyamatos csoportmunka – terepnapló - feladatlap)

 • a délutáni program szakmai előkészítése, botanikai hátizsák összeállítása, öltözködés

Délután

 • I. A Szelidi – tó életközössége modul (5X45 perc)
 • Szelidi – tó és környékének földrajzi helyzete, keletkezése (1.fogl.) (2 óra)
 • Vízparti fák (2.fogl.)

Este

 •  Beszélgetések az első élményekről. Betartottuk – e mindannyian a környezet és természetvédelmi szabályokat ?

 • Búvárkodás a könyvtárban – beszélgetés a Vörös Könyv tartalmáról, képeiről A papírsárkány felöltöztetése.

2. nap

 

Délelőtt

 • Papírsárkányok röptetése.

 • Virágos növényekkel kapcsolatos megfigyelések, vizsgálódások, pantomim játék (3. fogl.)

 • A tó állatvilága , ( 4. fogl.)

Délután

 • II. Terepi séta az erdőben modul (5X 45 perc)

 • Tanult és felfedezett fák, cserjék felismerése, csoportosítása (1 – 2. fogl.)

 • Kis növényhatározó alapján. gyűjtések, „Talpalatnyi természet” játék

 • Lágyszárú erdei növények  és a gombák. (3.fogl.)

Este

 • Videofilm: Kis növényismeret  (erdő, rét, víz, vízpart) 55 perc

 • Esti séta: hallgassuk együtt a természet hangját !

3. nap

 

Délelőtt

 • Az erdő állatvilága. (4. fogl.)  (2 óra)

 • III. Felfedezések a Páskom területén – modul ( 5X 45 perc)

 • Páskom területének feltérképezése (1.fogl.)

Délután

 • Virágzó lágyszárúak  ( 2. fogl.)  (2 óra)

 • A legelő védett és gyógynövényei (3.fogl.)     

 • A legelő állatvilága (4.fogl.)        

Este

 • Beszélgetések az egészséges életmódról,

 • Videofilm: (Reflektor Video: Vadon nőtt gyógynövények (57 perc) 

 • Hogyan készítsünk gyógyteát ?- bemutató

4. nap

 

Délelőtt

 • IV. Szövés és fazekasság mint ősi mesterségek (6X 45 perc)

Délután

 • Elkészült munkák, gyűjtemények (Terepnaplók, talajtérképek, vázlatrajzok, tablók, írott történetek, mesék, népdalok rendezése az otthoni iskolai kiállítás összeállítása céljából.

 • „Minden mindennel összefügg” játék.

Este

 • Pásztortűz, kenyérsütés parázson, önértékelő élménybeszámolók csoportonként: miért éreztük jól magunkat az erdei iskolában? 

 • Programvezető értékelése. 

 • Virágénekek, népdalok megszólaltatása

5. nap

 

Délelőtt

 •  Kérdőív feldolgozás: tanárok és tanulók részére. 

 •  Hazafelé útvonalterv készítés (térképmunka)       

Délután

 • hazautazás


AkciókSzállásErdei iskolaOsztálykirándulásNyári táborLovastáborKézművestáborProgramokÉtlapFényképek, kisfilmekKapcsolat